Kalvária vo Vieske

Výstavba Kalvárie začala od 1. mája 2017 na sviatok sv. Jozefa - robotníka a momentálne je ešte vo výstavbe. Na začiatku bola istá nevôľa ľudí na výstavbu tohto, no časom sa mienka niektorých ľudí na toto dielo obrátila pozitívnym smerom. Veriaci svojou nezištnou prácou vybudovali toto dielo pod vedením Jozefa Chrenku ml. Financované bolo z milodarov ľudí. Požehnanie novej Kalvárie vo Vieske bude v nedeľu 16. septembra 2018 po hodovej svätej omši, ktorá sa začína o 14:00 hod. Kalváriu požehná biskup Jozef Haľko. Kalvária spolu s kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie spoluvytvárajú istý duchovný komplex.

 

epocha: Kríže

Katalóg krížov a iných drobných sakrálnych pamiatok z oblasti Záhoria a blízkeho okolia

Úvod ku krížom

Na tejto internetovej stránke nájdete súpis krížov a aj ďalších drobných sakrálnych pamiatok väčšinou z regiónu Záhoria. Fotografie jednotlivých objektov sú doplnené mapou umiestnenia a informáciami z bežne dostupnej literatúry s uvedením zdroja. Veľmi nás to mrzí, ale často je jedinou informáciou len zakladateľská tabuľka priamo na kríži a niekedy ani tá. Stránka kriz.epocha.sk bude dopĺňať nové informácie priebežne..

...čítaj ďalej