Úvod ku zvoniciam

Potreba zvonenia pri rôznych príležitostiach u našich predkov si vyžiadala stavbu zvoníc ešte pred budovaním chrámov. Boli to zväčša drevené stavby a niekedy len jednoduchšie konštrukcie na cintorínoch alebo priamo v obci. Stavby kostolov sa potom už zväčša účelne spájali s budovaním integrovaných veží, ktoré funkciu zvoníc prebrali. Dovtedajšie zvonice, najmä ak neboli murované, potom neudržiavané rýchlo zanikali. Tolerančné chrámy evanjelikov boli v prvopočiatku stavané bez veže. Evanjelické komunity sa to snažili napraviť v neskoršom období a veže si dostavovali väčšinou priamo k lodi kostola, ako tomu bolo vo Veľkých Levároch. Úplne ojedinelý je prípad rovenských evanjelikov, ktorí si k svojej zvonici pristavali loď kostola. Niekedy sa rozdielne konfesie v obci aj dohodli na užívaní spoločných zvonov, alebo aj nedohodli a potom si hľadali spôsoby ako si postaviť aspoň vlastnú zvonicu, ak už na drahý chrám nemali peniaze.

epocha: Kríže

Katalóg krížov a iných drobných sakrálnych pamiatok z oblasti Záhoria a blízkeho okolia

Úvod ku krížom

Na tejto internetovej stránke nájdete súpis krížov a aj ďalších drobných sakrálnych pamiatok väčšinou z regiónu Záhoria. Fotografie jednotlivých objektov sú doplnené mapou umiestnenia a informáciami z bežne dostupnej literatúry s uvedením zdroja. Veľmi nás to mrzí, ale často je jedinou informáciou len zakladateľská tabuľka priamo na kríži a niekedy ani tá. Stránka kriz.epocha.sk bude dopĺňať nové informácie priebežne..

...čítaj ďalej