Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia
Borinka - Božia muka v chotári 04. máj 2014
Gajary - Božia muka na cintoríne 31. december 2013
Jablonové - Božia muka pri sklárskej huti 16. október 2016
Jakubov - Božia muka v chotári 10. október 2016
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne 10. október 2016
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch 10. október 2016
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári 10. október 2016
Láb - Božia muka za obcou 30. december 2013
Lozorno - Božia muka pri cintoríne 11. október 2016
Lozorno - Božia muka v chotári 11. október 2016
Lozorno - kaplnka so zvoničkou pri Novom mlyne 11. október 2016
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste 11. október 2016
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste 11. október 2016
Malacky - Božia muka na Rádku 11. október 2016
Malacky - kaplnka sv. Antona Paduánskeho pri Froncovom mlyne 11. október 2016
Marianka - kaplnka (1608) za obcou 11. október 2016
Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese 11. október 2016
Marianka - pilier so sochou mariatálskej madony 11. október 2016
Mást - Božia muka na Devínskej ceste 11. október 2016
Mást - Božia muka pod vinohradmi 11. október 2016
Mást - Božia muka pri cholerovom cintoríne 11. október 2016
Pernek - Božia muka zosnulých poľovníkov 16. október 2016
Plavecké podhradie - Božia muka na Uhliskách 12. október 2016
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Pohanskou 12. október 2016
Plavecké Podhradie - Božia muka pod Vápennou 12. október 2016
Plavecké Podhradie - kaplnka pri hasičskej zbrojnici 12. október 2016
Plavecký Mikuláš - Božia muka (2017) 24. september 2018
Plavecký Mikuláš - Božia muka pri Mon Repos 13. október 2016
Plavecký Štvrtok - Božia muka v obci 13. október 2016
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Kozanke 13. október 2016
Plavecký Štvrtok - kaplnka pri Malackej ceste 13. október 2016
Rohožník - Božia muka na ceste do Sološnice 13. október 2016
Rohožník - Božia muka na Riadku 13. október 2016
Rohožník - kaplnka s ľudovou sochou Piety Pri potoku 13. október 2016
Rohožník - kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého 13. október 2016
Rohožník - kaplnka sv. Anny na ceste do Obory 13. október 2016
Sološnica - Božia muka na ceste do Sklenej huty 14. október 2016
Sološnica - Božia muka na ceste k Malej Vápennej 14. október 2016
Sološnica - Božia muka v obci 14. október 2016
Stupava - Božia muka na ceste z Marianky do Borinky 14. október 2016
Stupava - Božia muka pri kaštieli 14. október 2016
Stupava - kaplnka so sochou Panny Márie pri fare 14. október 2016
Stupava - kaplnka so sochou sv. Evy 14. október 2016
Stupava - kaplnka vo vinohradoch 14. október 2016
Suchohrad - Božia muka v obci 14. október 2016
Veľké Leváre - Božia muka za obcou 14. október 2016
Záhorská Ves - Božia muka v obci 14. október 2016
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky 15. október 2016
Závod - kaplnka s obrazom mariazellskej Madony 15. október 2016
Závod - kaplnka s poľovníckymi motívmi pri Šišolákoch 15. október 2016
Závod - kaplnka sv. Cyrila a Metoda pri ceste na Tomky 15. október 2016
Závod - kaplnka sv. Vendelína a sv. Urbana pri družstve 15. október 2016
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve 15. október 2016
QR Code