Stupava - kaplnka so sochou sv. Evy

Na pútnickej ceste do Marianky je stavba na spôsob Božej muky. Nad ňou je socha ženskej postavy so zalomenými rukami. Mohlo by ísť o sv. Evu mučenicu, ale sú mi neznáme súvislosti textu (EVA UNSER / FÜRSPRECHERIN. / BITTE GOTT FÜR UNS / ARME SUNDER. / D. U. D. T. H. / 1751). Ak socha nebola na kaplnke umiestnená dodatočne, mohli by sme uvedený letopočet 1751 z textu považovať za čas vzniku kaplnky. Dnes je už súčasťou uličnej zástavby, ale ešte v 30. rokoch 20. storočia bola mimo intravilánu mesta. V hornej polovici kaplnky sú dnes prázdne niky aspoň z troch strán.

 

powered by contentmap