Radimov - zaniknutá kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého

V strede obce neďaleko kostola stávala pred domom drobná kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého so sochou svätca. Majiteľom domu kaplnka nepatrila, pravdepodobne nebola ani zakreslená v katastrálnych mapách a nemal ju kto udržiavať. Koncom mája 2008 bola asanovaná. Sochu svätca onedlho umiestnili pred kostol na podstavci zo zrušeného hrobu.

 

powered by contentmap