Holíč - kaplnka so sochou sv. Barbory na Kátovskej ulici

Na Kátovskej ulici blízko kruhovej križovatky je malá kaplnka so sochou sv. Barbory. Do intravilánu mesta sa dostala postupným rozširovaním zástavby. Sakrálna stavba na mieste kaplnky je na mapách zakreslená nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia.

 

powered by contentmap