Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia
Devínska Nová Ves – kríž (1865) v obci 05. júl 2013
Devínska Nová Ves – kríž (30. roky 19. stor.?) na cintoríne 05. júl 2013
Devínska Nová Ves – kríž na kraji obce 05. júl 2013
Lamač – dvojkríž (2013) 02. november 2013
Lamač – kríž (1782?, 1826) v obci 20. júl 2013
Lamač – kríž (1832?) na cintoríne 20. júl 2013
Lamač – kríž (1868, 1901) v obci 20. júl 2013
Lamač – kríž (1890) v obci 20. júl 2013
Lamač – kríž (2. pol. 19.stor.) pri kaplnke sv. Rozálie 20. júl 2013
Lamač – kríž (2000?) misijný 20. júl 2013
Lamač – Pieta s krížom (1911) 20. júl 2013
Záhorská Bystrica - kríž (1873) v kostolnom areáli 25. december 2012
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou 25. december 2012
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne 25. december 2012
Záhorská Bystrica – kríž (1. pol. 19. stor.) pri Poľnom mlyne 25. december 2012
Záhorská Bystrica – kríž (1868, 1909) za obcou 25. december 2012
Záhorská Bystrica – kríž (1875) na Pútnickej ulici 25. december 2012
Záhorská Bystrica – kríž (1888) pred kostolom 25. december 2012
Záhorská Bystrica – kríž (1909) za obcou 25. december 2012
Záhorská Bystrica – kríž (1919) na Hodonínskej ceste 26. december 2012
Záhorská Bystrica – kríž (1927) pri družstve 26. december 2012
Záhorská Bystrica – kríž (1939) na cintoríne 26. december 2012
Záhorská Bystrica – kríž (1944, 2000) trojmedzný 26. december 2012
Záhorská Bystrica – kríž (2000) misijný 26. december 2012
QR Code