Okres Malacky

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia
Borinka – Kalvária (30.-40. roky 20. stor.) 02. november 2013
Borinka – kríž (1929) misijný 02. november 2013
Borinka – kríž (1958) pri kaplnke 02. november 2013
Borinka – kríž na cintoríne 02. november 2013
Borinka – pomník padlým 02. november 2013
Gajary – Kalvária (1906) 29. apríl 2013
Gajary – kríž (1829) v chotári 29. apríl 2013
Gajary – kríž (1846) na cintoríne 29. apríl 2013
Gajary – kríž (1878) za obcou 29. apríl 2013
Gajary – kríž (1892) v chotári 29. apríl 2013
Gajary – kríž (1892) za obcou 29. apríl 2013
Gajary – kríž (1930) na cintoríne 29. apríl 2013
Gajary – kríž (2. pol. 19. stor.) pred kostolom 29. apríl 2013
Gajary – kríž (2. pol. 19. stor.) v chotári 28. august 2013
Gajary – kríž misijný 29. apríl 2013
Gajary – kríž s Pietou (koniec 19. stor.) 29. apríl 2013
Gajary – neidentifikované kríže 29. apríl 2013
Gajary – Senkov kríž 30. apríl 2013
Jablonové – kríž (1824) na cintoríne 01. marec 2013
Jablonové – kríž (1826) pri kostole 01. marec 2013
Jablonové – kríž (1866, 1981) v obci 01. marec 2013
Jablonové – kríž (1886) v obci 01. marec 2013
Jablonové – kríž (1931) za obcou 01. marec 2013
Jablonové – kríž (1956) v obci 01. marec 2013
Jablonové – kríž (2013) misijný 16. december 2013
Jablonové – kríž drevený v chotári 01. marec 2013
Jablonové – kríž na cholerovom cintoríne 01. marec 2013
Jakubov – kríž (1884) na cintoríne 01. máj 2013
Jakubov – kríž (1884) pri kostole 01. máj 2013
Jakubov – kríž (1909) v chotári 01. máj 2013
Jakubov – kríž (1994) v obci 02. máj 2013
Jakubov – kríž drevený pri kostole 02. máj 2013
Jakubov – kríž drevený v chotári 02. máj 2013
Kostolište – kríž (1807, 1885) pred kostolom 03. máj 2013
Kostolište – kríž (1832 ?) pred kostolom 03. máj 2013
Kostolište – kríž (1885) na cintoríne 03. máj 2013
Kostolište – kríž (2002) misijný 03. máj 2013
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej 13. apríl 2016
Kuchyňa – kríž (1756, 1912) pri kostole 01. marec 2013
Kuchyňa – kríž (1810) v obci 01. marec 2013
Kuchyňa – kríž (1829, 1992) za obcou 01. marec 2013
Kuchyňa – kríž (1832) pri židovskom cintoríne 01. marec 2013
Kuchyňa – kríž (1850) v chotári 01. marec 2013
Kuchyňa – kríž (1990) na cintoríne 01. marec 2013
Kuchyňa – kríž (2. pol. 18. stor.) pri kaplnke sv. Rócha 01. marec 2013
Kuchyňa – kríž na cintoríne, pri bráne 01. marec 2013
Kuchyňa – kríž na fasáde kostola 01. marec 2013
Láb – kríž (1743) pri kostole 06. júl 2013
Láb – kríž (1810) v obci 06. júl 2013
Láb – kríž (1822) v chotári 06. júl 2013
Láb – kríž (1832) na cintoríne 07. júl 2013
Láb – kríž (1833) na kraji chotára 07. júl 2013
Láb – kríž (1853) v chotári 07. júl 2013
Láb – kríž (1884) v obci 07. júl 2013
Láb – kríž misijný 07. júl 2013
Lozorno - kríž na Košarisku 07. júl 2016
Lozorno – dvojkríž (2000) na Skalke 26. január 2013
Lozorno – kríž (1811) pri cintoríne 26. január 2013
Lozorno – kríž (1831) na cintoríne 26. január 2013
Lozorno – kríž (1880, 2010) v chotári 26. január 2013
Lozorno – kríž (1888) v chotári 28. január 2013
Lozorno – kríž (1895) v chotári 29. január 2013
Lozorno – kríž (1897) pred kostolom 29. január 2013
Lozorno – kríž (1900) pri cintoríne 29. január 2013
Lozorno – kríž (1912) pri cintoríne 29. január 2013
Lozorno – kríž (1916) v chotári 29. január 2013
Lozorno – kríž (1946) misijný 29. január 2013
Lozorno – kríž (1959) v chotári 29. január 2013
Lozorno – kríž (1963) v chotári 29. január 2013
Lozorno – kríž (1975) v obci 29. január 2013
Lozorno – kríž (2005) pri ceste na Košarisko 29. január 2013
Lozorno – kríž (2006) pri Vodnom diele Lozorno 29. január 2013
Lozorno – kríž (pred 1900) za kostolom 29. január 2013
Lozorno – kríž nad Čukláskovým strmochom 29. január 2013
Lozorno – kríž pri Novom mlyne 29. január 2013
Lozorno – kríž v chotári 29. január 2013
Lozorno – neidentifikovaný kríž 16. december 2013
Malacky – Červený kríž 20. júl 2013
Malacky – dvojkríž (2008) v meste 20. júl 2013
Malacky – Kalvária (1717) 20. júl 2013
Malacky – kríž (1831) v chotári 20. júl 2013
Malacky – kríž (1863) na cintoríne 20. júl 2013
Malacky – kríž (1873) pred kostolom 20. júl 2013
Malacky – kríž (1873) v meste 20. júl 2013
Malacky – kríž (1887) na okraji mesta 20. júl 2013
Malacky – kríž (1889) v meste 20. júl 2013
Malacky – kríž (1892) v meste 20. júl 2013
Malacky – kríž (2002) misijný pri kláštore 20. júl 2013
Malacky – kríž (2002) misijný pri kostole 21. júl 2013
Malacky – kríž (po 1915) za mestom 21. júl 2013
Malacky – kríž (po 1941) na okraji mesta 21. júl 2013
Malacky – kríž drevený za mestom 21. júl 2013
Malacky – kríž na novom cintoríne 21. júl 2013
Malacky – zaniknuté kríže 21. júl 2013
Malé Leváre – kríž (1896, 1999) misijný 02. november 2013
Malé Leváre – kríž (1900) v chotári 02. november 2013
Malé Leváre – kríž (1925) v chotári 02. november 2013
Malé Leváre – kríž (1941) v chotári 02. november 2013
Malé Leváre – kríž (1982) v chotári 03. november 2013
Malé Leváre – kríž (pomník padlých, 1919) na cintoríne 02. november 2013
QR Code