Mást – kríž (30. roky 19. stor.) v obci

Približne v mieste križovatky Hviezdoslavovej a Dolnej ulice sa pri múre domu nachádza kamenný kríž (3,5m). Podobné kríže sa nachádzajú v Máste na Devínskej ceste a na cintoríne v Devínskej Novej Vsi a  podľa nich by sme mohli tento kríž datovať do 30. rokov 19. stor. V nápisovej kartuši podstavca je vložená kamenná tabuľka s textom:

 

OBNOVIL

ALBERT A MÁRIA

ŽELIBSKÝ

R. 1951

 

Kríž zdobia pomerne nepodarené plastiky Krista a Panny Márie. Ich zdeformovanie spôsobili nešťastné opravy, ako tomu bolo v prípade chýbajúcej hlavy Krista, ktorú v r. 2010 nahradili veľmi nevhodne.

 

 

powered by contentmap