Mást - kríž (1836) v obci

V záhrade domu na Devínskej ceste č. 14 v Máste sa nachádza kamenný kríž z roku 1836. Sú na ňom pomerne zachovalé kamenné plastiky Ježiša Krista a Panny Márie. V priestore pre nápis je vyrytý letopočet vzniku a meno jeho zakladateľa.

 

Položeni

Jakub Lachkovič

1836.

 

powered by contentmap