Mást – kríž (1873) v obci

  V Máste oproti cintorínu na križovatke Hviezdoslavovej a Záhumenskej ulice sa nachádza v kovanej ohrádke kamenný kríž (3,5m) z roku 1873. Tento letopočet je zaznamenaný v nápise zakladateľov na tabuľke vloženej v okennej kartuši podstavca. Pred nohou kríža je na konzole kamenná plastika Panny Márie.  Najcharakteristickejšou črtou kríža je masívny prechod od samotného kríža ku rímse  podstavca architektonicky vyriešený v podobe širokej oblúkovitej striešky. Kríže rovnakého typu sú pred kostolmi vo Veľkých Levároch a v Malackách.

 

Pomník nechali postaviť

ku cti Pána Ježiša Krista

Jozef a Terézia

Belošič

r. 1873

 

powered by contentmap