Mást – kríž (1999) na cholerovom cintoríne

Cholerový cintorín v Máste sa nachádza pri ceste do Záhorskej Bystrice. Pochovávali na ňom obete epidémií pravdepodobne už od začiatku 16. storočia. Cintorín bol zanedbaný a koncom 20. stor. doslúžil aj kríž, ktorý ho označoval. Iniciátorom obnovy kríža bol Ferdinand Javorský, rodák z Mástu. Akademický maliar Milan Kubíček spracoval architektonický projekt podľa, ktorého sa kríž vyhotovil. Zároveň je autorom plastiky Krista. Ako ich spolupracovníka treba spomenúť aj akademického sochára Juraja Gavulu. Zbierku na kríž organizovala Mária Turanská.  Kríž vysvätil stupavský dekan vdp. Felix Mikula 17. 7. 1999. Drevený kríž je upevnený k betónovému podstavcu, na ktorom je tabuľa s nápisom, ktorý zostavil historik Ivan Mrva. Zozadu podstavca sú iniciály Milana Kubíčka. Páni Kubíček a Gavula v lete roku 2007 obnovili zlátenie tabule.

 

NA PAMIATKU OBETÍ

EPIDÉMIÍ MORU A CHOLERY,

KTORÉ POSTIHLI OBEC MÁST

V 16. - 19. STOROČÍ

 

   RENOVATUM        ANNO MCMXCIX  

 

Použitá literatúra:

Milan Kubíček: „Cholerový cinter“ v Máste, in: Záhorie 1/2001, Skalica, str.18-21;

Gabriela Prokešová: Morový kríž a cintorín v Máste, in: Podpajštúnske zvesti 9/2007, str. 3

powered by contentmap