Mást - kríž pri kostole

Pri mástskom kostole sa nachádza kamenný kríž s netradičným ukončením ramien. Jednoducho poňatý podstavec zakrýva rímsa so zuborezom. Nad ňou je kamenná plastika Panny Márie. Do nápisovej časti podstavca je vložená kamenná tabuľka s textom:

 

Ku cti a chvále Božej

pri oprave kostola

   v r. 1991 nechali obnoviť  

Bohu vďační farníci

 

z Mástu      

 

powered by contentmap