Lozorno – kríž (1888) v chotári

V zalesnenom chotári obce pri ceste na vrch Ohek je liatinový kríž pravdepodobne na murovanom podstavci. Dal ho postaviť gróf Alojz Károlyi, potom, ako tu v roku 1888 zastrelil pytliak jeho poľovníka. Táto nešťastná udalosť je zaznamenaná na dvoch tabuľkách v nemeckom a slovenskom jazyku, vložených do podstavca kríža. Turistický oddiel z Lozorna, známy aj svojimi kresťanskými aktivitami, dal kríž opraviť a 7. 10. 2006 bol po obnove znovu vysvätený vdp. Jánom Mozoľom.* Je možné, že pri obnove prišlo zároveň k drobnému premiestneniu kríža na prístupnejšie miesto.

 

An dieser Stell

  wurde mein lieber Schweißjüger 

Leopold

SZÝLLABA

in treuer und muthiger

Pflichterfüllung

am 12. Oktob. 1880

vom Raubschützen

Martin Dujnič miček

erschossen.

Na tomto mieste

bol moj milý myslivec

Leopold

SZÝLLABA

        pri konání svojej vernej       

a neohroženej služby

12. rijna 1880

od zákerníka

Martina Dujnič míčka

zastrelen.

 

*Alojz Dvoran: Informácie o aktivitách turistického oddielu, in: Spravodaj obce Lozorno 3/2006, str. 7

powered by contentmap