Lozorno – kríž (pred 1900) za kostolom

Za kostolom v Lozorne je v kovanej ohrádke architektonicky prepracovaný kamenný kríž (3,5m).

Nie sú na ňom žiadne identifikújuce údaje, ale je pravdepodobne z posledného desaťročia 19. stor. Najpríbuznejšie kríže má priamo v obci pred kostolom z roku 1897 a pri cintoríne z roku 1900.

 

powered by contentmap