Lozorno – kríž pri Novom mlyne

V areáli zrekonštruovanej usadlosti Nového mlyna pri Suchom potoku vytekajúcom z Vodného diela Lozorno je zachovaných pár náhrobkov z morového cintorína  na spôsob lapidária. Dominuje im jednoduchý ústredný drevený kríž.