Plavecký Mikuláš – kríž (1850) za obcou

Za obcou pri ceste do Plaveckého Petra, pred spustnutým židovským cintorínom, je kamenný kríž v ohrádke murovanej zo skál. Patrí medzi kríže s pozdĺžne rebrovaným podstavcom, ktoré sa hojne zachovali z oboch strán Malých karpát. V rámiku vymedzenom pre nápis nie je dnes už žiadna tabuľka. Kríž bol v roku 1941 premiestnený, ale pravdepodobne len z jednej strany cesty na druhú. Realizátori to zaznamenali spolu s iniciálami svojich mien na maltovú tabuľku na ohrade.

Až do opravy kríža v roku 2013 nebol známy rok vzniku kríža. Pri rekonštrukcii sa na podstavci objavil krásny zakladateľský nápis, pôvodne skrytý pravdepodobne pod nánosmi cementového lepidla. Nápis je teraz zvýraznený farbou a mohli by sme mu rozumieť tak, že kríž dala postaviť Barbora, dcéra Alžbety Romanovej v roku 1850 alebo krátko pred týmto letopočtom. Jej mama potom zložila v spomenutom roku základinu v podobe lánu poľa v dĺžke tálu, z ktorého výnos z prenájmu sa potom odkladal na prípadné opravy.

 

 

   Kríž bol prelož.  

Dňa 22. okt.

r. 1941.

O.J. – a – R.F.

 

TAL SVEJ
CERI BARBO
RI TU ZALOŽI
LA NA KRIŽ MA
TKA JEJ BETA
ROMAN ROKU
1850.