Jablonové – kríž (1866, 1981) v obci

Pri hlavnej ceste v severnej časti obce je liatinový kríž na veľkom hranolovitom podstavci, kamennom alebo murovanom, v železnej ohrádke. Na podstavci sú zaznamenané dva letopočty 1866 a pod ním 1981. Starší by mohol byť rokom vzniku, novší rokom zásadnejšej obnovy kríža a vtedy boli asi na podstavec zaznamenané oba letopočty. Samotný liatinový kríž je zrejme doplnený po niektorej oprave a pôvodný kríž bol pravdepodobne kamenný.

 

powered by contentmap