Jablonové – kríž (1886) v obci

V obci na ulici smerujúcej k železnici je kamenný kríž pôvodne postavený v roku 1886. Z textu vyrytého priamo do nosného kubusu pod ústredným telesom kríža je zrejmé, že v neskoršej dobe prišlo k zásadnej obnove kríža.

 

TENTO KRÍŽ ZALOŽIL KU CHVÁLE BOŽIEJ

MARTIN JANKOVYCH

A JEHO MANŽELKA

ANNA ROD. PROKOP

ROKU 1886.

ZNOVU JE POSTAVEN.

 

powered by contentmap