Jablonové – kríž (1931) za obcou

Za obcou pri ceste do Lozorna je pieskovcový kríž (4m) v kovanej ohrádke. Je z roku 1931, ako o tom svedčí nápis vytesaný na mramorovej tabuľke, vsadenej do nosného kubusu pod ústredným telesom kríža. Na pohľadovej časti telesa je stvárnená postava Panny Márie v jaskynnom portáli. Teleso je umiestnené na troch nosných kubusoch, je zakryté zošikmenou strieškou. Nad ňou sa týči kríž vyrastajúci z dvoch odstupňovaných kubusov.

 

Ku cti a chvále Božej postaviť dali:

VALENT JANKOVÝCH

a jeho manželka MARIA

rod. TOMAŠOVÝCH

r. 1931.

 

powered by contentmap