Jablonové – kríž (1956) v obci

V severnej časti obce je granitový kríž z roku 1956, ako je to zaznamenané na tabuľke z čierneho skla, vsadenej do nosného kubusu. Podľa nápisu bol kríž vtedy znovu postavený. V tomto materiálovom aj architektonickom prevedení by mohlo ísť o úplne nový kríž. Je v kovanej ohrádke, v ústrednom telese je vsadená soška Panny Márie, ktorá má vyhĺbenú niku priamo na mieru.

 

TENTO KRÍŽ

Z LÁSKY KU SPASITELOVI

ZNOVU POSTAVIŤ DALI

VERIACI Z JABLOŇOVÉHO

V ROKU PÁNA 1956

 

powered by contentmap