Jablonové – kríž drevený v chotári

V chotári obce pri ceste do Lozorna je jednoduchý drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Na ceste do Lozorna je okrem tohto aj kríž z roku 1931, ktorý je bližšie k Jablonovému. Porovnaním s mapou z roku 1938 je zjavné, že oba kríže zmenili svoju pôvodnú polohu.

 

powered by contentmap