Gajary – kríž (1930) na cintoríne

   Novší (4 m) z dvoch ústredných krížov cintorína v obci je z roku 1930. Datujúca tabuľka zakladateľov kríža s týmto letopočtom je zozadu podstavca. Spredu je tabuľka s nápisom pietneho charakteru.

 

K úcte všetkých verných

Dušičiek v očistci

venovali manželia

Vendelín BALAĎA a Terezia,

rodená VISMEKOVÁ,

v roku Pána 1930.

 

„ROZPOMEŇ SA,

PANE, NA SLU-

ŽOBNÍKOV SVO-

JICH A SLUŽOB-

NICE SVOJE, KTO-

RÍ PREDCHÁDZALI

NÁS SO ZNAKOM

KRÍŽA A ODPOČÍ-

VAJÚ V SLADKOM

POKOJI.“

 

powered by contentmap