Gajary – kríž (posl. štvrť. 19. stor.) pred kostolom

Pred kostolom v obci sa nachádza zvetralý kamenný kríž (3,5 m) bez nápisov, ktorý potrebuje rekonštrukciu. Podľa P. Hallona ho postavil Martin Osuský s manželkou.* Vrchná časť kríža je už nepôvodná. Podľa výzoru má svojho najbližšieho príbuzného pred kostolom v Borskom sv. Jure. Blízkym príbuzným je Višváderov kríž za Gajarmi z  roku 1878.

 

*Pavol Hallon: Gajary. Gajary, asi 1996, str. 106

powered by contentmap