Jakubov – kríž drevený v chotári

   Za obcou pri ceste do Kostolišťa je v železnej ohrádke drevený kríž (nad 4 m) z novšej doby s plechovým korpusom Krista.  Nie sú na ňom žiadne nápisy, ktoré by ho identifikovali. Je možné, že kríž na tomto mieste zastupuje starší, ktorý býval umiestnený na ceste, ale ďalej od obce a je zaznamenaný na mape z roku 1938.

powered by contentmap