Kostolište – kríž (1832 ?) pred kostolom

Pred kostolom v obci je kamenný kríž zo skupiny krížov so solárnou ružicou. Nie je to jeho pôvodné umiestnenie, bol sem premiestnený. Vyjadrilo sa k nemu viacero autorov, ale rok vzniku udávali rôzne. V. Šíp uvádza „zrejme“ rok 1851.* E. Chmela uvádza, že roku 1866 na pamäť moru po vojne Prusov s Rakúšanmi bol postavený na križovatke do Jakubova a Gajár a roku 1992 premiestnený pred kostol.** J. M. Dubovský rekonštruoval zničený latinský nápis na kríži a zostavil z neho chronogram, o ktorého správnosti sám pochyboval, pretože mu z neho vyplynul rok 1927.*** Tento nápis, pravdepodobne teraz dosť nečitateľne vytesaný priamo do kartuše, je pre ňu dosť pridlhý. Na ostatných krížoch skupiny sú len párriadkové nápisy a často len z iniciály zakladateľov a letopočet. Nápis je pravdepodobne nepôvodný, zapracovaný v neskoršom období. Po zreštaurovaní a premiestnení kríža vedľa neho umiestnili tabuľku oznamujúcu letopočet 1862, ako rok vzniku.

Na základe podobností s krížami v Lamači na cintoríne, vo Veľkých Levárochs krížom na cintoríne vo Vysokej pri Morave len na základe podobnosti Krista vo výraze a celkovej podobnosti s ďalším krížom vo Vysokej pri Morave  by bolo možné datovať kríž v Kostolišti okolo roku 1832.****

Nápis uvádzam podľa J. M. Dubovského:

 

GLORIA ET HONOR DEI FILIO

PROPITIATIONES

PASSIONE SVA IN CRVCE NOS SALVASTI

PRO SVA IN PERICLITATIONIBVS

CONSOLATIONE

DEVOTE GRATVS POPVLVS

KIRIPOLCZENSIS POSVIT.

VIATOR SISTE ET ORA.

Sláva a česť Synovi Božiemu

i vďaky.

Svojím utrpením na kríži si nás spasil.

Pre svoju v skúškach

útechu

zbožne vďačný ľud

Kiripolca postavil.

Pocestný, zastav sa a pomodli sa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatúra:

* Vladimír Šíp, Július V. Trebišovský: Malacky – kapitoly z dejín mesta II, Malacky 1996, str. 80

** Eduard Chmela, Peter Chmela: Kostolište 120-1996, Kostolište 1996, str. 72

*** Miroslav Juza: Príbeh takmer detektívny, in: Naše Záhorie 1/1994, Malacky, str. 8,9

**** Stanislav Chromek: Kríže so solárnymi ružicami na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 8

powered by contentmap