Kostolište – kríž (1885) na cintoríne

 Na obecnom cintoríne je kamenný kríž (3,5 m) z roku 1885, ako o tom svedčí nápis vytesaný v tabuľke vsadenej pod ústredné teleso kríža, ktoré je najcharakteristickejším znakom kríža. Je riešené na spôsob portálu, uprostred ktorého je soška Panny Márie. Kríž postavili namiesto staršieho dreveného.

P. Hallon aj E. a P. Chmela uvádzajú na cintoríne kríž z roku 1867, aj keď posledne menovaní uvádzajú aj informáciu, ktorá s výnimkou roku celkom korenšponduje s nápisom na kríži. M. Kršková a J. Kršek uviedli, že na cintoríne sa v roku 1851 spomína drevený kríž o ktorý sa starali farníci. 

 

Ze stranki obci Kiripolcz

postaveni

za richtára

JAN CZAUNER

v rokú 1885.

 

Použitá literatúra:

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 81

Eduard Chmela, Peter Chmela: Kostolište 1206-1996, Kostolište 1996, str. 59, 72

Mária Kršková, Jozef Kršek: Kostolište - Kiripolec, Bratislava 2010, str. 74

powered by contentmap