Láb – kríž (1822) v chotári

Za obcou pri ceste do Zohoru je kamenný kríž (4 m) zo skupiny krížov so solárnou ružicou. V mieste pre nápis sú vytesané iniciály L. S. s letopočtom 1822.

P. Hallon o kríži napísal, že ho dal v uvedenom roku postaviť roľník Štefan Štefek. V roku 1837 potvrdil biskupský úrad základinu na jeho údržbu v sume 40 K, ktorú zložila jeho dcéra Terézia vydatá za Štefana Lysého.*

Pravdepodobne iniciály Štefana Lysého boli neskôr dotesané na kríž.

 

* Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98

powered by contentmap