Láb – kríž (1833) na kraji chotára

Pri ceste do Plaveckého Štvrtka, na hranici chotárov, je kamenný kríž (4 m) zo skupiny krížov so solárnou ružicou. Podľa vytesaného nápisu by mal byť z roku 1833.

P. Hallon kríž síce nedatuje, ale uvádza, že ho zo základinou 20 zlatých dal postaviť roľník Ján Chmela.*

 

Ku cti a chvale Božej

postavit dal

Jan Chmela

1833

 

* Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98

powered by contentmap