Láb – kríž (1853) v chotári

Za obcou pri ceste do Vysokej pri Morave je kamenný kríž (3,5 m) v masívnej novodobej železnej ohrádke. Pre kríž je charakteristický masívny hranolovitý podstavec. Do vyhĺbenej kartuše v podobe gotického oblúka bol vytesaný zakladateľský nápis. Dnes je z neho len úbohé torzo, z ktorého sa dá vyčítať neúplné meno a letopočet (Filipkova 1853).

P. Hallon o kríži napísal, že ho dala v roku 1853 postaviť Klára, vdova Mateja Filípka, a zároveň naň upísala základinu 20 zlatých, ktorú potvrdil sám arcibiskup Scitovský.*

 

* Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98

powered by contentmap