Malacky – dvojkríž (2008) v meste

V príškolnom parku na Námestí SNP je dvojkríž (6 m, 1,5 t), ktorý tu odhalili 1. 9. 2008. Je umiestnený na podstavci, ktorý je v tvare trojvŕšia. Kríž darovala mestu Slovenská národná strana, ale bol to len sprostredkovaný dar od Alexandra Brezu. Náklady na montáž zabezpečilo mesto.

 

Použitá literatúra: Marián Nemec: Ján Slota: Kríž je aj symbolom života, in: Štvrtčan 4/2008, str.3, uverejnené na: www.obecplaveckystvrtok.sk