Malacky – Kalvária (1717)

Históriu Kalvárie pri františkánskom kláštore v Malackách spracovali P. Hallon a tiež autori súpisu Kalvárií (Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku). Používali pri práci rovnaký zdroj, kroniku františkánskeho kláštora. Nasledujúci článok je len kompilátom prác spomenutých autorov. S rozdielnou interpretáciou faktov som sa vysporiadal len tak, že ju uvádzam v zátvorkách. Použil som aj údaje z najnovšej doby, ktoré publikovala E. Kováčová a M. Macejka.

Kalváriu pri františkánskom kostole v podobe troch drevených krížov s korpusmi ukrižovaných v drevenej ohrádke vybudovali veriaci so zemepánom roku 1717. Roku 1735 za nimi na fasáde kostola pribudla maľba jeruzalemskej Golgoty, ktorú roku 1775 premaľovali. Na Kalváriu pridali sochy plačúcej Panny Márie a sv. Jána Evanjelistu na podstavcoch (Hallon 1739, súpis 1755) a neskôr aj sochu sv. Magdalény. Roku 1755 sa spomínajú plechové korpusy ukrižovaných a vtedy aj zamenili drevenú ohrádku za kamennú predstienku. Tie boli možno už vtedy vybudované so zámerom, aby vymedzili priestor pre navŕšenú zeminu, imitujúcu kalvársky vrch . Opravy, prípadne obnovy a výmeny krížov, sú aj v ďalšom období časté. P. Hallon síce uviedol, že v roku 1905 umiestnili na kríž kamennú sochu Krista, ale na  fotografii z roku 1938 ( Macejka) je stále len plechový korpus, rovnako ako na krížoch lotrov. Chýbajú na nej už dvaja, ale celkovo možno štyria anjelici, ktorí boli na vyvýšených krajoch murovanej predstienky.

Neskoršie opravy previedol kaplán páter Štefan Muška OFM. V 60. rokoch 20. stor. dal nahradiť maľovaný korpus Krista plastikou z liateho kameňa (súpis). Pôvodné sochy časom schátrali. Začiatkom 90. rokov boli sochy už zložené, kríže lotrov už neexistovali a pod navŕšenou zeminou sa našli staré podstavce pod sochami.  Roku 1996 zhotovil  ich kópie z umelého kameňa vrátane novej sochy Krista a vrátane podstavcov reštaurátor Ján Patka. Zrekonštruovanú Kalváriu v máji toho roku posvätil pomocný biskup Vladimír Filo.

Kalváriu obnovili s novými sochami na nových podstavcoch, bez navŕšenej zeminy, neobnovili sa ani kríže lotrov, ani maľba Golgoty na fasáde. Pôvodné torzá sôch sú umiestnené v lapidáriu v krypte pod kláštorným kostolom.

 

Použitá literatúra:

Pavol Hallon: Dejiny františkánskeho chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Malackách, Skalica 2001, str. 38

Martin Čičo, Silvia Paulusová, Elena Sabadošová: Malacky, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku, Bratislava 2002, str. 224, 225

Eliška Kováčová: Kamenné skulptúry a drobná sakrálna architektúra v Malackách, in: Malacky a okolie 4, Malacky 2011, str. 85, 86

Martin Macejka: Svätý vrch Kalvária, publikované 3. 8. 2008 na: http://malackepohlady.sk/?p=790