Malacky – kríž (1873) pred kostolom

Pred farským kostolom v meste je kamenný kríž (3,5 m)  z roku 1873. Tento rok je vytesaný do obdĺžnikovej kartuše vyhĺbenej do podstavca a spomína ho aj P. Hallon s dovetkom, že kríž, venovaný velebeniu mien Ježiša a Márie, postavili pri dvestoročnom výročí posviacky kostola a jeho zakladateľ je neznámy.  Na podstavcovej časti možno rozoznať dva nosné kubusy, ústredné teleso s nápisom a masívnu barokovú striešku so zuborezom. Na kríži je kovová plastika Krista. Malá konzola pod jeho nohami s obnaženým úchytom zo železnej tyče prezrádza, že kríž niesol niekedy aj sošku Panny Márie. Na súčasný kríž by sa pod sochu Krista zmestila len neprimerane malá soška Panny Márie, ale pôvodnejšia krížová nadstavba bola oproti dnešnej až o polovicu vyššia.

Kríže s podobnými charakteristikami sa nachádzajú pri kostoloch v Máste a vo Veľkých Levároch.

 

Pochváleno

nech je vždycky najs=

=sladšé méno Ježiš

i slavné méno Marie

1873.

Použitá literatúra:

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 68