Malacky – kríž drevený za mestom

Za mestom pri ceste do Rohožníka len pár metrov za diaľnicou je drevený kríž (2,5 m). Podľa mapy na tomto mieste stával aj pred rokom 1938.

Jeho pravdepodobným predchodcom by mohol byť kríž, o ktorom P. Hallon uviedol nasledovné údaje. Roku 1783 sa spomína drevený kríž bez korpusu Krista na rohožníckej ceste. Pred rokom 1851 bol obnovený Antonom Brumichom, ktorý ho opatril základinou 8 zlatých a dal naň pripevniť plechový korpus Krista.

 

Použitá literatúra:

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 80

powered by contentmap