Malacky – zaniknuté kríže

   P. Hallon spomína niektoré kríže, ktoré v Malackách existovali a pravdepodobne dnes už nemajú novších zástupcov.

   Roku 1783 sa spomína schátraný drevený kríž s plechovým korpusom Krista na ceste do Veľkých Levár poblíž malackých šibeníc.

   Roku 1783 sa spomína drevený kríž bez korpusu Krista za Kozou ulicou na ceste do Plaveckého Štvrtka.

   Roku 1873 sa spomína drevený kríž bez korpusu Krista na lúke pri ceste do Kostolišťa.

   Roku 1851 sa spomína kríž na nekatolíckom cintoríne, ktorého presné miesto nepoznáme. Bol pri ceste do Veľkých Levár.

   Roku 1887 dal Michal Jakubec postaviť železný kríž na kamennom podstavci v železnej ohrádke oproti panskému lesu.

 

Použitá literatúra:

Pavol Hallon: Z dejín malackej farnosti, Malacky 1993, str. 80, 81