Gajary – kríž (pred 1938) v chotári

V chotári obce pri ceste do Jakubova, pred areálom firmy je drevený kríž (4,5 m). Zakreslený je na mape z roku 1938. Dnes je už trochu schátraný, má takmer rozpadnuté ľavé rameno. V dobe vzniku stál na križovatke ciest, z ktorých zaniknutá smerovala juhovýchodným smerom od obce, od dnes zničenej sochy sv. Jána Nepomuckého.

powered by contentmap