Pernek – kríž (1924) na cintoríne

Na cintoríne v obci je ústredný kamenný kríž z roku 1924, ako o tom svedčí tabuľka zakladateliek, vložená do telesa kríža. Je na ňom už pravdepodobne nepôvodná krížová nadstavba. 

V tabuľke je vyrytý dušičkový a datujúci nápis.

 

VENOVÁNO

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

ZA ŠECKY UBOHÉ DUŠE

V OČISCY.

NECH ODPOČÍVAJÚ V POKOJI

 

VENOVALI SESTRY

FRANTIŠKA a TEREZIA

ZAJIČEK

ROD. ZAJÍC

R. P. 1924.

 

powered by contentmap