Pernek – kríž v chotári

V chotári obce pri ceste do Malaciek je drevený kríž (3,7 m) z novšej doby v drevenej ohrádke. Je na ňom plechový korpus Krista a žiadne nápisy. Na tomto mieste stával kríž najmenej od 1. polovice 19. storočia. Je tu zakreslený na križovatke ciest na mape z 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.

powered by contentmap