Malé Leváre – kríž (1982) v chotári

V chotári obce, pri ceste do Veľkých Levár, je železný kríž (4 m) z trubkového profilu v železnej ohrádke. Nasledujúce informáci o kríži sú prevzaté od T. a H. Gúthových. Kríž v chotárnej časti Na Jehličkách zhotovil aj s ohrádkou František Vincze pre Jozefa Čermáka, ktorý sa rozhodol nahradiť starý a schátraný drevený kríž. Kríž osadili 29. 3. 1982.*

 

* Toni Gúth, Helena Gúthová: Levárky, Bratislava 1997, str. 197

powered by contentmap