Studienka – kríž (1898) v obci

V strede obce je na liatinový kríž z roku 1898. Tento letopočet je súčasťou zakladateľského nápisu na kamennej tabuľke vloženej do kamenného podstavca.

 

Tento Križ založil

Ku tzti Pánu Bochu chvalu

IVÁN JÁNOS

aj

IVÁN ANNA

1898.

 

powered by contentmap