Studienka – kríž v chotári

Pri ceste do Malaciek za mostom cez Rudavu je drevený kríž bez nápisov. Je zakrytý drevenou strieškou. Je nasledovníkom kríža, ktorý je v tomto priestore zakreslený na mape z roku 1935. Na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko – Uhorska bol zakreslený kríž blízko tohto miesta, bol však skôr na ceste, ktorá odtiaľ smerovala ku mlynskej usadlosti Sojáky.

powered by contentmap