Plavecké Podhradie – kríž (1888) pred kostolom

  V parku pred kostolom sa nachádza kamenný kríž z roku 1888. Po celej dĺžke pylónu a samotnej krížovej nadstavby je spevňovaný železnými svorkami. Zakladateľský nápis farbou sa na kríži objavil až po oprave v poslednej dobe. Na predchádzajúcej úprave kríža (foto z júla 2009) nebol viditeľný žiadny nápis.

 

Bjeta Bajnár

z lásky k Bohu venovala

ROKU

-1888-

powered by contentmap