Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia
Bílkove Humence – kríž (1848) v obci 26. február 2013
Bílkove Humence – kríž (1916) pred kostolom 26. február 2013
Bílkove Humence – kríž (1916) za obcou 26. február 2013
Bílkove Humence – kríž (1929) v obci 26. február 2013
Bílkove Humence – kríž (1947) misijný 26. február 2013
Bílkove Humence – kríž (2008) pri Sokolde 26. február 2013
Bílkove Humence – kríž liatinový na cintoríne 26. február 2013
Bílkove Humence – kríž s Pietou (pomník padlých) 26. február 2013
Borský Mikuláš – kríž (1841) za obcou 27. február 2013
Borský Mikuláš – kríž (1851) na cintoríne 27. február 2013
Borský Mikuláš – kríž (1857, 1910) pri kaplnke 27. február 2013
Borský Mikuláš – kríž (1886) na cintoríne 27. február 2013
Borský Mikuláš – kríž (1899) v chotári 27. február 2013
Borský Mikuláš – kríž (1900) na kraji obce 27. február 2013
Borský Mikuláš – kríž (1917) v chotári 27. február 2013
Borský Mikuláš – kríž (1925) za obcou 27. február 2013
Borský Mikuláš – kríž (1999) pri kostole 27. február 2013
Borský Mikuláš – kríž (2013) v chotári 13. júl 2014
Borský Mikuláš – kríž (po r.1916) v obci 27. február 2013
Borský Mikuláš – kríž misijný 27. február 2013
Borský Peter – Červený kríž 05. júl 2013
Borský Peter – kríž (1887) pred kostolom 05. júl 2013
Borský Peter – kríž (1899?) na cintoríne 05. júl 2013
Borský Peter – kríž (1914) v obci 05. júl 2013
Borský Peter – kríž (1929) v chotári 05. júl 2013
Borský Peter – kríž (po 1963) v obci 05. júl 2013
Borský Svätý Jur – kríž (1831) na cintoríne 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž (1871) v obci 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž (1888) za obcou 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž (1889) v obci 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž (1889) v šaštínskom lese 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž (1902) v Húškoch 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž (1904) v chotári 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž (1907) v obci 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž (1907) v sade 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž (1909?) v kaplnke Černých 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž (1947) v Tomkoch 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž (1951) za obcou 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž (2. pol. 19. stor.) pri kostole 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž (okolo 1900) za Húškami 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž liatinový v Húškoch 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž na ceste do Tomkov 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž na okraji sadu 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž pri horárni 28. február 2013
Borský Svätý Jur – kríž železný v chotári 28. február 2013
Čáčov – kríž (1786) na kraji obce 13. apríl 2013
Čáčov – kríž (1855) na cintoríne 13. apríl 2013
Čáčov – kríž (1906) v chotári 16. december 2013
Čáčov – kríž (1912) pri kostole 13. apríl 2013
Čáčov – kríž (zač. 19. stor.) pred cintorínom 13. apríl 2013
Čáry – kríž (1807) v obci 27. február 2013
Čáry – kríž (1865) v obci 27. február 2013
Čáry – kríž (1881) v chotári 05. júl 2013
Čáry – kríž (1895) na kraji obce 27. február 2013
Čáry – kríž (1908) v obci 27. február 2013
Čáry – kríž (2000) misijný 27. február 2013
Čáry – kríž drevený na cintoríne 27. február 2013
Čáry – kríž drevený v obci 27. február 2013
Častkov – kríž (1945) pred kaplnkou 23. september 2013
Častkov – kríž na cintoríne 23. september 2013
Častkov – kríž v chotári 23. september 2013
Cerová – kríž (1889) na cintoríne v Cerovej 27. február 2013
Cerová – kríž (1923) pred kostolom 27. február 2013
Cerová – kríž (1994) misijný 27. február 2013
Cerová – kríž (2007) v poli 27. február 2013
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012) 04. december 2015
Dojč – kríž (1857) v chotári 12. apríl 2016
Dojč – kríž (1862, 1960) v obci 13. apríl 2013
Dojč – kríž (1883) pri Theberyho mlyne 13. apríl 2013
Dojč – kríž (1902) v obci 13. apríl 2013
Dojč – kríž (1921) v obci 13. apríl 2013
Dojč – kríž drevený na konci obce 13. apríl 2013
Dojč – kríž drevený za obcou 13. apríl 2013
Dojč – kríž na cintoríne 13. apríl 2013
Dojč – kríž s erbom pri kostole 13. apríl 2013
Dojč – kríž s Pietou (pomník padlých) 13. apríl 2013
Dojč – zaniknutý kríž (18. stor.) pred kaplnkou 28. august 2013
Hlboké – kríž (1901) na cintoríne 02. november 2013
Hlboké – kríž (1965) v chotári 18. máj 2014
Hlboké – kríž v chotári 02. november 2013
Hradište pod Vrátnom – kríž (1783) pred cintorínom 02. november 2013
Hradište pod Vrátnom – kríž (1820) za obcou 02. november 2013
Jablonica – Kalvária (1756 - 1758) 29. august 2013
Jablonica – kríž (1865) na kraji obce 29. august 2013
Jablonica – kríž (1892) na cintoríne 29. august 2013
Jablonica – kríž (1917) na kraji chotára 29. august 2013
Jablonica – kríž (1934) za obcou 29. august 2013
Jablonica – kríž (194?) v chotári 29. august 2013
Jablonica – kríž (po 1924) pri Novom majeri 29. august 2013
Jablonica – kríž drevený v chotári 29. august 2013
Jablonica – kríž nad nádržou 23. september 2013
Jablonica – kríže pri kostole 29. august 2013
Koválov – kríž (1793) za obcou 01. jún 2014
Koválov – kríž (1873) pri kostole 01. jún 2014
Koválov – kríž (1882, 1978) na cintoríne 01. jún 2014
Koválov – kríž (1890) v chotári 01. jún 2014
Koválov – kríž (1948) v chotári 01. jún 2014
Koválov – kríž (1994) v kaplnke 01. jún 2014
Kuklov – kríž (1840) na cintoríne 01. september 2013
Kuklov – kríž (1868) na kraji chotára 01. september 2013
QR Code