Bílkove Humence – kríž (1916) za obcou

Kamenný kríž (3m)  za obcou pri ceste do Mikulášova (pred horárňou) bol postavený roku 1916, ako o tom svedčí datujúci nápis vyrytý priamo do podstavca kríža. Kríž pozostáva zo samotného kríža so sochou Krista a o trochu väčšej podstavcovej časti. V nej by sa dali rozoznať dva nosné kubusy a nad nimi teleso v spodnej časti s vyčlenením pre nápis a v hornej majúce niku so soškou Panny Márie. Nad nikou je oblúkovitá profilovaná rímsa kopírujúca oblúk niky. Rímsa je po stranách ozdobená anguláriami s akantovými listami.

 

Tento sv. kríž ku cti a chvály

Božej na pamiätku svetovej války

venovali manželia:

Michal Májek

Tereza Bilka

v roku 1916.

 

powered by contentmap