Bílkove Humence – kríž (1929) v obci

Kamenný kríž (2,5m) v severnej časti obce postavili roku 1929, ako o tom svedčí letopočet vytesaný do podstavcového kubusu.  Kríž pozostáva z odstupňovaných nosných kubusov, nápisového hranolu, telesa na spôsob jednoduchého oltára, v ktorom je nika a nad ktorým je drobný krížik. Na kríži nie sú žiadne sochy. Je na ňom signatúra výrobcu Grünwald Senica..

Nápis vytesaný priamo do podstavca :

Ku cti Panny Marie

RUŽENSKEJ postavit dal

MICHAL ŠKÁPIK

a manželka

KATERINA rod. MÁJEK.

 

powered by contentmap