Bílkove Humence – kríž s Pietou (pomník padlých)

 

Kríž s Pietou bol postavený ako pomník padlých v 1. svetovej vojne. Kamenná tabuľka vložená z ľavej strany barokizujúceho podstavca zachytáva 19 mien padlých. Po druhej svetovej vojne bola na prednú stranu vložená ďalšia kamenná tabuľka s menami dvoch  padlých vojakov z druhej a jedného z prvej svetovej vojny. Sú na nej dva fotomedailóny, podľa čiapok po jednom z každej vojny.

Tabuľka zľava:

NA PAMIATKU

PADLÝM HRDINOM VO VÁLKE SVETOVÉ

 

MÁJEK JAN                1873-1915 čís. 4.

BÍLKA JAN                  1873-1915  '' 121.

BAĎURA JAN             1878-1918   '' 140.

BÍLKA PAVEL             1879-1920   '' 60.

HÝLEK MARTIN         1881-1915   '' 103.

BÍLKA PAVEL             1882-1915   '' 137.

DRINKA PAVEL          1887-1915   '' 50.

HÝLEK PAVEL            1888-1914   '' 116.

HÝLEK TOMÁŠ          1894-1915   ''

BÍLKA MATÚŠ            1888-1915  ''   81.

BÍLKA JAN                  1891-1914  ''

BÍLKA MATĚJ             1889-1914  ''  59.

ŠIŠULÁK ŠTEFAN      1894-1915   '' 62.

VLK IGNÁC                 1894-1916  „ 128.

LEŠKA PAVEL             1894-1916

BÍLKA ŠTEFAN            1895-1915   ''   96.

BÍLKA ONDREJ           1895-1922   '' 108.

DRINKA JOSEF           1888-1915   ''  40.

BILKA ŠIMON              1879-1918   ''   20.

 

1914 – 1918

 

Tabuľka spredu:

Tento kríž venovali občania

ku cti a chvále božej

a na pamiatku padlých hrdinov

v prvej a druhej svetovej vojne.

 

ALOJZ BILKA

1890 – 1914

RUDOLF DRINKA

1922 – 1944

MICHAL HÍLEK

1922 – 1943

 

Česť a sláva ich pamiatke.

 

powered by contentmap