Borský Mikuláš – kríž (1900) na kraji obce

Na okraji mikulášského intravilánu, pri ceste ku kaplnke sv. Márie Magdalény je kamenný kríž z roku 1900. Tento letopočet je zaznamenaný na datujúcej tabuľke vloženej do podstavca. Na nosnom kubuse je tabuľka, ktorú tu neskôr pridal študent v maturitný deň. Kríž je signovaný výrobcom (V. Beck Prostějov – Strážnice).

Bol postavený pravdepodobne na mieste staršieho, ktorý je v týchto miestach zaznačený už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.

 

Ku cti

Božej

postavili

Spolok rúženský

a

farníci z obce

Búr. sv. Mikuláša

a

Búr. sv. Petra

roku

1900.

 

MILUJ LEN JEDNO SRDCE,

KTORÉHO LÁSKA  JE ČISTÁ,

KTORÉ ŤA NIKDY NESKLAME

SRDCE JEŽIŠA KRISTA.

F. M. V DEŇ MATÚRY 31. 7. 1945

 

powered by contentmap