Cerová – kríž (1923) pred kostolom

Pred kostolom v Cerovej je kamenný kríž plochých tvarov z roku 1923, ako je to zaznamenané na datujúcom nápise vyrytom do telesa kríža. Na jednom z nosných kubusov je signatúra výrobcu (ŠTÁBLA HODONÍN).

 

Tento kríž

ku cti a chvále Božej nehali postavit

Michal Peterka

aj z jeho manželku, a

Pavel Tichý

tiež z jeho manželkú,

v roku Páňe 1923

 

powered by contentmap