Cerová – kríž (2007) v poli

V chotári Cerovej, severne od intravilánu obce, je drevený kríž z roku 2007. Tento letopočet je na nohe kríža z vyskladaných litier. Kríž však na tomto mieste existoval už pred rokom 1938. Na kríži je pomerne veľká plastika Krista, je ukotvený v železnom nosníku, zapustenom do betónovej podlážky.

 

powered by contentmap