Čáry – kríž (1865) v obci

V obci v malom parku je kamenný kríž (3,5 m) z roku 1865, ako o tom svedčí nápis vyrytý  do podstavca. Kríž sa skladá z podstavca s jednoducho profilovanou rímsou a samotného kríža so sochou Krista a s nepomerne menšou sochou Panny Márie.

Na kríž po 1. svetovej vojne umiestnili po bokoch podstavca dve kamenné tabule so zoznamom padlých vojakov z obce.

 

Andenken

von

JOZEFA FAUTH

1865.

 

SOZNAM VO SVETOVEJ VOJNE

ODPADLÝCH ČÁRSKYCH HRDINOV

1914 – 1918.

VIKTOR POLÁK                   1891-1917.

KAZMÍR POLÁK                   1893-1915.

KORNÉL POLÁK                  1895-1918.

PETER POLÁK                     1894-1918.

ŠTEF. POLÁK DOLEČEK       1887-1915.

HILÁR-VALÉR POLÁK           1893-1915.

AUGUSTIN ŠEDIVÝ              1887-1915.

VENDEL ŠEDIVÝ                  1875-1916.

MARTIN ŠEVČÍK                  1877-1918.

LEON ŠIMEK                       1890-1917.

JAN STANEK                       1879-1915.

PAVEL STANEK                    1870-1916.

ŠIMON STROŠ                     1895-1915.

VIKTOR SUCHÁNEK             1896-1916.

ANTON VIZVÁRY                 1896-1915.

EMIL VIZVÁRY                    1896-1917.

LUDEVÍT VIZVÁRY               1894-1914.

VIRGIL VIZVÁRY                 1896-1915.

YGNÁC VLK                        1893-1915.

      

SOZNAM VO SVETOVEJ VOJNE

ODPADLÝCH ČÁRSKYCH HRDINOV

1914 – 1918.


IGNÁC ADAMOVIČ              1880-1914.

GABRIEL BURSKÝ               1896-1915.

ŠTEFAN ČULEN                   1889-1914.

LEON KOLÁR                      1893-1914.

MICHAL KOMORNÍK            1889-1914.

MICHAL KOREC                  1883-1915.

ALFONZ KRALOVIČ             1895-1917.

ANTON KRALOVIČ              1907-1927.

ANDREJ LÁBSKY                 1875-1917.

EMIL LÁNIK                       1895-1916.

JÁN LINEK                         1886-1914.

MEDARD MIHALIK              1890-1918.

KONŠT. MIHALOVIČ           1893-1915.

MICHAL MIHALOVIČ           1888-1915.

TEODOR MRÁZ                  1888-1914.

FRANTIŠEK OZABAL           1879-1915.

MAREK PAVLÍK                   1881-1916.

JAKUB POLÁK                    1897-1916.

JOZ. POLÁK-DOLEČEK        1896-1917.

 

powered by contentmap